Stenmangeln i Horred

Horred ligger i den södra delen av Marks kommun och gränsar till Halland. Liksom i övriga delar av Mark, har textilnäringen med hemväverskor inneburit en omfattande verksamhet. Under 1800-talets första del var det vanligt med hemvävning i nästan varje hem. Denna verksamhet med hemväverskor och en mängd vävnadsförläggare har funnits på orten ända fram till 1940-talet.

Fortsätt läsa Stenmangeln i Horred

Medlemstidning nr 39 2015

Årets Medlemstidning nr 39 har nu hämtats från tryckeriet och beräknas ligga i Er brevlåda den 12/1. Här följer ett urval av artiklar som ni kan läsa i Medlemstidningen:

  • Nivåstenen vid Lilla Horredsjön
  • Riksdasmannen och talmannen Joseph Hansson
  • Gästgivare Torkel Torkelssons mässingstratt och Teknisternas tappningslinje
  • Bilkörning på 1920-talet