Föreningen

Det var vid en släktträff i Mark den 27 juni 1987 där det beslöts att bilda en släktförening med utgångspunkt från Annika Eriksdotter (1792-1864) och Torkel Andersson (1789-1871) bosatta på gården Berg Yttre, Kinna socken, Marks härad i södra Västergötland.

Det tillsattes en arbetsgrupp och det första mötet hölls hemma hos Agneta Bengtsson på Vilgsberg i Fotskäl den 3 augusti 1987. Det beslutades att tillsätta en interimsstyrelse med uppgift att sköta verksamheten fram till nästa släktträff. Styrelsen var jämt fördelad från de 6 grenar som utgår från Annika och Torkel i Berg. Pelle Torkelsson utsågs till ordförande och Gunnar Ahlberger, sekreterare. Läs mer i följande inlägg om Den första släktträffen och Släktföreningen bildas.

Den 17 juni 1989 anordnades ett första medlemsmöte i Mariebergsparken i Kinna och en släktförening bildades. Det var 200 år sedan Torkel Andersson föddes på Skene Gästgivaregård. Annika föddes i Kinna Skattegård. Bröllopet mellan Annika och Torkel ägde rum den 5 december 1813 i Kinna Skattegård. Annika och Torkel fick elva barn tillsammans.

I december månad 1988 avled släktmedlemmen Evy Moberg i Helsingborg. Släktföreningen fick ta emot en donation på 25 000 kronor, vilket möjliggjorde att en släktbok kunde arbetas fram. 1994 var arbetet slutfört med att sammanställa ”Släktboken Annika och Torkel i Berg”. Boken innehåller 2500 personer under 14 generationer. De första böckerna såldes vid medlemsmötet den 18 juni 1994.

Medlemsmöten har skett vart femte år och det senaste medlemsmötet var den 10 augusti 2013 i Mariebergsparken, Kinna. Totalt har det genomförts 7 medlemsmöten sedan start.

Styrelsen sammanträder 2 gånger per år, vår och höst. Styrelsen har en viktig arbetsuppgift att få in uppgifter till ett korrekt släktregister. Det är svårt att nå ut till de släktgrenar som inte har någon kontaktperson, och genom att denna kontakt saknas, så är det svårt att ha ett fullständigt register. Styrelsen hoppas, att den digitala hemsidan skall inspirera den yngre generationen att bli intresserade av släkten historia och bidra med sin kunskap om släkten.

Ordförande Elisabeth Bergdal

Föreningen har som målsättning

  • Att verka för sammanhållning inom släkten
  • Att tillvarata släktens gemensamma intressen
  • Att sträva efter att föra ett fullständigt och korrekt släktregister som utgår från Annika och Torkel
  • Att utföra forskningar för att öka kunskaperna om släktens historia

Stadgar

Föreningens stadgar hittar du här.

Arkiv

Protokoll från medlems- och styrelsemöten, ekonomisk berättelse, medlemstidningar med mera förvaras på Föreningsarkivet i Mark. Du kan se vad som finns i arkivet genom att gå till Visual Arkiv och söka efter Släktföreningen Annika och Torkel i Berg