Medlem

Helene, Thora, Inga-Maj, Karin och Birgitta Månsson, Vilgsberg Fotskäl. Foto ca 1938.
Helene, Thora, Inga-Maj, Karin och Birgitta Månsson, Vilgsberg Fotskäl. Foto ca 1938.

Varje ättling till Annika och Torkel i Berg kan betrakta sig som medlem i släktföreningen.

Som betalande medlem får du:

  • medlemstidningen som kommer ut en gång per år
  • medlemsinformation
  • kallelser till släktmöten

Stöder du:

  • släktföreningens arbete med planering av släktmötet vart femte år
  • styrelsens arbete med utveckling av släktföreningen

Medlemskap

Du som är ättling eller efterlevande änka/änkling kan bli betalande medlem, se Föreningen, Stadgar. Sätt in medlemsavgiften på vårt PlusGirokonto 402 97 93-9. Ange namn, adress samt vilken släkt-gren du tillhör.

Medlemsavgift: 1 år 75 kr eller 3 år 180 kr.

Om du redan är medlem kan du se på kuvertet som medlemstidningen skickas i vilket år du betalat medlemsavgiften till. Siffrorna som står inom ( ) under postnumret på adresslappen avser sista året som medlemsavgiften är betald.

Glöm inte att anmäla adressändring om du flyttar. Skicka e-post till eller skicka ett kort till vår kassör Ulrika Johansson, Hultatorpsvägen 23, 432 79 Tvååker.