GDPR policy för Släktföreningen Annika och Torkel i Berg

GDPR –General Data Protection Regulation 

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddslagen, GDPR, i kraft. GDPR – General Data Protection Regulation ersätter den svenska personuppgiftslagen. 

Föreningen har uppdaterat sin beskrivning av hur medlemmars personuppgifter hanteras och gjort det tydligare att se i vilket syfte som uppgifterna sparas och används. Förändringarna innebär att medlemmarna får större kontroll över hur deras personuppgifter används. Personuppgifterna får även ett starkare skydd. Delar av denna beskrivning gäller även för besökare till webbplats Annika och Torkel i Berg som inte är medlemmar.  

Ändamål och verksamhet  

Föreningen har som målsättning att verka för sammanhållning inom släkten, att tillvarataga släktens gemensamma intressen, att sträva efter att föra ett fullständigt och korrekt släktregister som utgår från Annika och Torkel och att utföra forskning för att öka kunskaperna om släktens historia. Se föreningens stadgar för mer information.  

Vad vi sparar, varför och hur uppgifterna hanteras 

Medlemsregister 

Ändamålet med detta register är att användas vid utskick av medlemsbladet och medlemsinformation till betalande medlemmar. Första medlemsregistret upprättades 1997.  

Ansvarig för registervården är f.n. Fredrik Nilsson Maria-grenen. Registret finns lagrat i registervårdarens dator och vid utskick skrivs anpassade etiketter ut för att klistras på kuvert. Förutom hos ansvarig registervårdare finns en säkerhetskopia hos släktföreningens ordförande.  

För varje betalande medlem sparas namn, bostadsadress och ort, senaste årtal som medlemmen betalt årsavgift och släktgren.   

Telefonnummer, e-postadresser, personnummer eller foton finns ej registrerade i detta register.  

Adressändring eller annan ändring kommer till registervårdaren från medlemmen eller via ansvarig för hemsidan. Ibland glömmer medlemmen meddela adressändring och då går försändelsen i retur till kassörens adress. Kassören vidarerapporterar till registervårdaren, som får följa upp oklarheter med adressen.  

Medlemmar står kvar i registret så länge de betalar stadgad årsavgift. Medlem som ej betalat de senaste 3 åren tas bort ur registret.  

Nya medlemmar som skall registreras rapporteras oftast via annan medlem till registervårdaren.  

Rättslig grund för behandling av personuppgift är avtal för att kunna fullgöra medlemsavtal.  

Foto på personer

På webbplatsen publicerar vi emellanåt foton på personer från evenemang som t.ex. släktmöten, styrelsemöten eller andra träffar. Som rättslig grund använder vi intresseavvägning då vi bedömer det viktigt att alla medlemmmar kan ta del av foton från släktföreningens evenemang.

Medlemskonto på webbplats Annika och Torkel i Berg 

Betalande medlem kan skapa medlemskonto för att komma åt innehåll under medlemssidor på webbplatsen Annika och Torkel i Berg.  

För att hantera åtkomst till medlemskonto sparas namn, e-postadress, släktgren och krypterat lösenord. Uppgifterna lagras på samma plats som webbplats Annika och Torkel i Berg lagras på. Detta är för närvarande web-hotellet “Webbsupport”. Säkerhetskopia lagras på molntjänsten Dropbox.  

Förfrågan om att skapa nytt medlemskonto görs genom att fylla i formuläret under Medlemssidor | Annika och Torkel i Berg. Förfrågan om att avsluta medlemskonto görs genom begäran via formuläret under Kontakt | Annika och Torkel i Berg. Ange i meddelandet att du vill ta bort ditt medlemskonto.  

Rättslig grund för behandling av personuppgift är avtal för att kunna fullgöra medlemsavtal.  

Prenumeration av nyhetsbrev från webbplats Annika och Torkel i Berg 

En användare kan prenumerera på elektroniskt nyhetsbrev från webbplats Annika och Torkel i Berg. För att kunna skicka nyhetsbrevet sparar vi namn och e-postadress för användaren. Uppgifterna sparas på webbplats Annika och Torkel i Berg.  Säkerhetskopia lagras på molntjänsten Dropbox

Prenumerationen på nyhetsbrevet kan avslutas genom att klicka på länken “Avsluta prenumerationen” i skickat nyhetsbrev. Alternativt kan det göras genom begäran via formuläret under Kontakt | Annika och Torkel i Berg. Ange i meddelandet att du vill ta bort din prenumeration på nyhetsbrevet. 

Rättslig grund är samtycke vilket ges av prenumeranten i samband med att prenumeranten fyller i sina personuppgifter och klickar på “Prenumerera”.  

Kommentar av inlägg på webbplats Annika och Torkel i Berg 

En användare kan kommentera inlägg publicerade på webbplats Annika och Torkel i Berg. På webbplats Annika och Torkel i Berg sparar vi namn, e-postadress och ip-adress tillsammans med kommentaren. Dessa uppgifter används för att effektivare kunna filtrera bort skräp-kommentarer.  

Rättslig grund är samtycke vilket ges av kommentatorn i samband med att kommentatorn fyller i sina personuppgifter och klickar på “Skicka inlägg”. 

Begäran om personuppgifter  

Medlemmar i föreningen eller besökare till webbplatsen kan begära ut sina personuppgifter eller be att få dem raderade. Begäran kan göras genom begäran via formuläret under Kontakt | Annika och Torkel i Berg. Ange i meddelandet att du vill begära ut dina personuppgifter. Styrelsen lämnar uppgifterna skriftligt via e-post om sådan angivits eller skickas i annat fall med post till den fastighetsadress som finns angiven. 

Läs mer om GDPR 

https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/dataskydd-pa-olika-omraden/forening/  
https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/dataskydd-pa-olika-omraden/forening/det-har-behover-ni-gora/ 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.