Mötesdeltagarna samlade utanför Skene Församlingshem. Från vänster: Conny Johansson, Ida Serneberg, Berith Johansson, Ann-Mari Andersson, Christina Nilsson, Gunhild Lindman, Lars Andersson, Britta Joneskär, Per Bergdahl, Elisabeth Bergdahl, Ronny Johansson, Inger Forsberg, Karl-Johan Bengtsson, Susanne Ferm, Agneta Bengtsson, Ulrika Johansson, Kjell-Åke Brorsson, Ulf Bergdahl, Hillevi Blomster, Katarina Lindqvist, Fredrik Nilsson, Anette Kruse, Klas Lindqvist, Gunilla Gustavsson, Hanna Blomster, Rolf Ahlberger, Emelie Johansson, Lennart Gustavsson, Bengt Blomster. Till höger nertill: Lisa Gunnarsson med döttrar Marta och Judith, Estrid dotter till Hanna Blomster, Ture son till Anders Blomster.

Släktmötet 12 Augusti 2023

Släktföreningen Annika och Torkel i Berg samlades för ordinarie släktmöte den 12 augusti 2023 i Skene församlingshem. Detta var nionde gången, som släktingarna träffades vilket tidigare gjorts 1987, 1989, 1994, 1998, 2003, 2008 och 2013 och 2018. Samtliga medlemmar i släktföreningen var inbjudna. Vid 11-tiden anlände 36 släktingar, varav 4 barn och efter att ha anmält sin ankomst och blivit försedda med namnbricka, serverades de kaffe mm och fralla. Det blev snart en god stämning och många kära återseenden.

Mötesförhandlingar

11.45 var det dags för mötesförhandlingar enligt dagordningen. Föreningens ordförande Elisabeth Bergdahl öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. För att hedra de släktingar som avlidit sedan förra släktmötet, alltså perioden 2018 – 2022, hölls en minnesstund.

 Efter fastställande av dagordningen vilket godkändes av mötesdeltagarna vidtog val av mötesfunktionärer. Till ordförande för mötet valdes Ronny Johansson, och till sekreterare Hillevi Blomster. Till protokolljusterare valdes Kjell-Åke Brorsson och Fredrik Nilsson.  Frågan om mötet blivit behörigen utlyst, godkändes.

Verksamhetsberättelse för perioden 2018 – 2022 lästes upp av Ronny Johansson och godkändes. Genom testamente från en före detta medlem och under en tid dess ordförande, N. Bertil Nilsson, har föreningen erhållit en gåva på 25 000 kronor.

Ekonomisk redovisning för perioden 2018 – 2022 lästes upp av Ulrika Johansson och godkändes, liksom beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Revisionsberättelsen lästes upp av Per Bergdahl och godkändes. Styrelsen beviljades också ansvarsfrihet för perioden 2018 – 2022.

Val

5 styrelsemedlemmar från perioden 2018 – 2022 har avsagt sig omval och 1 har avlidit. Många försök har gjorts att hitta nya ersättare, även på mötet och intresserade finns, men av olika anledningar finns ingen som kan ställa upp.

Valberedningens förslag för den kommande 5-årsperioden

Ronny Johansson bad att få ta vidare val av ordförande, till konstituerande mötet, vilket godkändes.

Valberedningen föreslog sex styrelseledamöter:
Ulrika Johansson, Maria-grenen (omval) kassör
Elisabeth Bergdahl, Anders-grenen (nyval)
Fredrik Nilsson, Maria-grenen (omval)
Hillevi Blomster, Maria-grenen (omval) sekreterare
Maud Ahlberger Comi, Annika-grenen (omval)
Ronny Johansson, Andreas-grenen (nyval) tf. ordförande

Valberedningen föreslog tre ersättare:
Britt Ebbesson, Anna Stina-grenen (omval)
Agneta Bengtsson, Maria-grenen (omval)
Ingela Andersson, Anna Stina-grenen (nyval)

Valberedningen föreslog två ordinarie revisorer:
Ulf Bergdahl, Anders-grenen (nyval) sammankallande
Torkel Edström, Maria-grenen (nyval)

Till valberedningen valdes två ledamöter:
Ronny Johansson, Andreas-grenen, (omval) sammankallande
Agneta Bengtsson, Maria-grenen (omval)

Ovanstående förslag från valberedningen godkändes av mötet.

Fastställande av medlemsavgiften

Medlemsavgiften blir oförändrad 75 kronor per år/person eller 180 kronor/3år/person.

Övriga frågor

Då styrelsen inte är fulltalig är det problem att driva föreningen. Närvarande deltagare fick diskutera och föreslå åtgärder för att kunna fortsätta med föreningens verksamhet. Detta kommer att diskuteras vid kommande styrelsemöte. Vad som gäller vid en eventuell nedläggning av föreningen framgår av stadgarna.

Avslutning

Elisabeth Bergdahl avslutade mötet med att avtacka Per Bergdahl, Kjell-Åke Brorsson och Brita Joneskär.   Kenneth Rytterlund kommer att avtackas senare. Efter 10 år som släktföreningens ordförande, avtackades Elisabeth Bergdahl.

Ronny Johansson avslutar medlemsmötet och tackar alla som deltagit.

Föredrag

Vid 13-tiden fick vi lyssna till ett intressant föredrag med många bilder, av Leif-Åke Åkesson från ”Föreningen Förläggargårdar i Sjuhärad”. Förläggarverksamheten har påverkat många i Sjuhäradsbygden. Dessutom har till exempel industrierna SKF och Volvo sitt ursprung i denna förläggarverksamhet.

Fotografering

Vid 14-tiden var det dags för ett traditionellt släktfoto utomhus. Många passade också på att ta bilder med egen kamera.

Middag

Omkring klockan 14,30 serverades en efterlängtad buffébricka, med kallskuret mm och frukter. Vatten, läsk eller lättöl fanns att dricka. Därefter bjöds vi på kaffe/te och kaka. Det blev en mycket god och uppskattad middag och rikligt med mat.     

Vid 16-tiden begav sig de flesta hemåt efter en trevlig dag där timmarna gick fort. Många såg fram mot att få träffas på nästa släktmöte om 5 år.

Deltagare vid släktmötet

Anna-grenen
Brita Joneskär
Gunhild Lindman
Susanne Ferm
Inger Forsberg

Anders-grenen
Elisabeth Bergdahl
Ulf Bergdahl
Per Bergdahl

Andreas-grenen
Berit Johansson
Ronny Johansson
Conny Johansson
Christina Nilsson

Annika-grenen
Rolf Ahlberger

Anna Stina-grenen
Ann-Mari Andersson
Lars Andersson
Kjell-Åke Brorsson

Maria-grenen
Agneta Bengtsson
Karl Johan Bengtsson
Bengt Blomster
Hillevi Blomster
Hanna Blomster och dotter Estrid
Emelie Johansson
Anders Blomster och son Ture
Gunilla Gustafsson
Lennart Gustafsson
Ulrika Johansson
Katarina Lindqvist
Klas Lindqvist
Ida Serneberg
Lisa Gunnarsson och döttrar Marta och Judith
Anette Kruse
Fredrik Nilsson

Bilder från släktmötet

Mötesdeltagarna samlade utanför Skene Församlingshem. Från vänster: Conny Johansson, Ida Serneberg, Berith Johansson, Ann-Mari Andersson, Christina Nilsson, Gunhild Lindman, Lars Andersson, Britta Joneskär, Per Bergdahl, Elisabeth Bergdahl, Ronny Johansson, Inger Forsberg, Karl-Johan Bengtsson, Susanne Ferm, Agneta Bengtsson, Ulrika Johansson, Kjell-Åke Brorsson, Ulf Bergdahl, Hillevi Blomster, Katarina Lindqvist, Fredrik Nilsson, Anette Kruse, Klas Lindqvist, Gunilla Gustavsson, Hanna Blomster, Rolf Ahlberger, Emelie Johansson, Lennart Gustavsson, Bengt Blomster. Till höger nertill: Lisa Gunnarsson med döttrar Marta och Judith, Estrid dotter till Hanna Blomster, Ture son till Anders Blomster.
Mötesdeltagarna samlade utanför Skene Församlingshem. Från vänster: Conny Johansson, Ida Serneberg, Berith Johansson, Ann-Mari Andersson, Christina Nilsson, Gunhild Lindman, Lars Andersson, Britta Joneskär, Per Bergdahl, Elisabeth Bergdahl, Ronny Johansson, Inger Forsberg, Karl-Johan Bengtsson, Susanne Ferm, Agneta Bengtsson, Ulrika Johansson, Kjell-Åke Brorsson, Ulf Bergdahl, Hillevi Blomster, Katarina Lindqvist, Fredrik Nilsson, Anette Kruse, Klas Lindqvist, Gunilla Gustavsson, Hanna Blomster, Rolf Ahlberger, Emelie Johansson, Lennart Gustavsson, Bengt Blomster. Till höger nertill: Lisa Gunnarsson med döttrar Marta och Judith, Estrid dotter till Hanna Blomster, Ture son till Anders Blomster.
Inger Forsberg, Britta Joneskär och Gunhild Lindman.
Inger Forsberg, Britta Joneskär och Gunhild Lindman.
Elisabeth Bergdahl blev avtackad efter 10 år som ordförande, av Hillevi Blomster.
Elisabeth Bergdahl blev avtackad efter 10 år som ordförande, av Hillevi Blomster.
Klas Lindqvist, Katarina Lindqvist, Lennart Gustavsson och föredragshållaren Leif- Åke Åkesson
Klas Lindqvist, Katarina Lindqvist, Lennart Gustavsson och föredragshållaren Leif- Åke Åkesson
Rolf Ahlberger, Hillevi Blomster och Per Bergdahl.
Rolf Ahlberger, Hillevi Blomster och Per Bergdahl.
Britta Joneskär blev avtackad av Elisabeth Bergdahl.
Britta Joneskär blev avtackad av Elisabeth Bergdahl.
Per Bergdahl blev avtackad av Elisabeth Bergdahl.
Per Bergdahl blev avtackad av Elisabeth Bergdahl.
Kjell-Åke Brorsson blev avtackad av Elisabeth Bergdahl.

Ett stort tack till alla som hjälpt till med planeringen av detta möte, utskick, inhandlat förnödenheter, bakat, och iordningställt lokalen!

Text:   Kjell-Åke Brorsson.
Bilder: Ronny Johansson.     

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.