Foto: Hillevi Blomster, 2024

Vårens styrelsemöte den 6 april 2024

Lördagen den 6 april träffades styrelsen för årets första styrelsemöte. Vi träffades i Hajom, hemma hos Hillevi. Våren hade äntligen återvänt med lite värme. Styrelsemötet börjar alltid med kaffe, fralla och samtal om vad som hänt sedan vi senast träffades.

Mötet öppnades sedan av Ronny och i sedvanlig ordning följs en dagordning. Här följer en liten sammanfattning av styrelsemötet.

Ekonomin redovisades av kassör Ulrika och föreningen har en god ekonomi mycket tack vare det testamente föreningen fick förra året. Våra nyvalda revisorer Torkel Edström och Ulf Bergdahl har granskat räkenskaperna för 2023. I deras ekonomiska berättelse skrivs att räkenskaperna är förda med ordning och givit styrelsen ansvarsfrihet för nämnda räkenskapsår.

Det meddelades att vår mångårige styrelseledamot Håkan Andrén avled den 7 mars 2024, våra tankar går till hans familj.

Ronny berättade om och visade tidningsurklipp från en intressant artikelserie i Borås tidning om ”Textilindustrins mörka historia”, som varit införda i tidningen vid följande datum 29/12, 30/12 2023 och 2/1, 3/1 2024. Den mörka historien berättar om bomullsframställningen i USA och slavarnas livs- och arbetsförhållanden. Bland annat på grund av den billiga bomullen som kom från USA kunde förläggarverksamheten göra vinster, satsa kapital och textilindustrin utvecklas i Sverige. Efter artikelserien har flera efterföljande debattartiklar/repliker införts i BT bland annat från Föreningen ”Förläggargårdar i Sjuhärad” (24/1 och 24/2 – 2024).

Ronny visade också bilder från en resa i USA som han tidigare gjort. Bland annat besökte han Slaveriets Hus och sockerplantagen Oek Alley, som ligger i Vicksburg, i närheten utav New Orleans. En av bilderna visade en tavla på namngivna slavar och vilken summa de kunde köpas för.

Efteråt följde en diskussion i styrelsen som också ledde till kopplingar om hur förhållandena var i Sverige vid den tiden och hur det ser det ut idag i världen.

Vidare berättade Ronny om ett referat i Borås Tidning där Historieprofessor Christer Ahlberger (Annika grenen) höll en föreläsning inför att föreningen ”Förläggargårdar i Sjuhärad” kommer att under 2025 skicka in en ansökan till Unesco. Ansökan handlar om att göra förläggargårdarna i Häggådalen till ett av Unescos världsarv. Vilket vi i vår förening kommer att följa med stort intresse.

På kyrkogården vid Kinna kyrka finns Torkel Anderssons familjegrav med tillhörande gravsten. Strax framför den finns en liggande gravsten som tillhör ättlingar i fjärde och femte led. Stenarna är smutsiga och beklädda med mossa. Detta behöver åtgärdas och även att föreningen bevakar att graven/gravstenen blir bevarad i framtiden. Vi diskuterade vem som har gravrätten och om det finns några dokument som kan förtydliga vem som bland annat ansvarar för skötsel. Ronny har varit i kontakt med kyrkogårdschefen och kommer att ta en ny kontakt. Så det är ett pågående arbete.

Medlemsbladet som färdigställdes och distribuerades under januari. Positiv respons har inkommit från några medlemmar muntligt och via mejl. Flera medlemmar uttrycker att det är trevligt att på posten få ett medlemsblad en gång om året. Det ska vi försöka behålla som ett komplement till hemsidan.

Vi tackar Kjell Åke Brorsson för innehållet i artikeln om släktmötet 2023. Kjell Åke avgick ur styrelsen vid släktmötet. Han har under många år ansvarat för medlemstidningen skrivit artiklar, sammanställt andras material, redigerat, haft kontakt med tryckeriet och sedan skickat ut medlemstidningen. Ovärderlig insats för släktföreningen och även det ska Kjell Åke ha ett stort tack för.

Vi kan passa på att uppmuntra alla medlemmar som flyttar att adressändra även till släktföreningen. Några brev kommer i retur eftersom adressen varit felaktig, det har också hänt att vi inte tagit bort någon medlem som inte längre finns med. Ulrika och Fredrik ser över dessa adresser.

Föreningen känner till några föremål som finns i släkten och som tillhört ”Torkel och Annika i Berg”. Vårt förslag är att dessa föremål dokumenteras och sedan läggs som ett litet digitalt museum på hemsidan. Ni som har föremål kommentera gärna i artikeln eller skicka ett mejl till . Läs mer om några föremål som finns dokumenterade under Gästgivare Torkel Torkelssons mässingstratt och Malmgrytan från Annika och Torkel i Berg.

Speciellt inbjuden denna gång var Kenneth Rytterlund. Kenneth som varit styrelsemedlem under många år valde att avgå från styrelseuppdrag vid släktträffen/medlemsmötet i augusti 2023. Kenneth har haft uppdrag som kontaktperson för Andreasgrenen och vice ordförande mellan åren 2013 – 2018. Många minns säkert hans roliga tipspromenader på våra släktmöten och den kluriga frågesport som han i många medlemstidningar bidragit med. Ronny tackade Kenneth för ett väl genomfört arbete för släktföreningen, i styrelsen och vid medlemsmöten/släktträff. En gåva, ljuslyktan ”Sarek” från Orrefors överlämnades till Kenneth.

Det här var några axplock från vårt styrelsemöte. Innan det bar hemåt, åt vi tillsammans en lunch och drack en kopp kaffe på maten!

Styrelsemöte den 6 april 2024 hemma hos Hillevi. Från vänster: Agneta, Hillevi, Elisabeth, Kenneth. Foto: Ronny Johansson.
Styrelsemöte den 6 april 2024 hemma hos Hillevi. Från vänster: Agneta, Hillevi, Elisabeth, Kenneth. Foto: Ronny Johansson.
Styrelsemöte den 6 april 2024 hemma hos Hillevi. Från vänster: Ulrika, Janina, Fredrik. Foto: Ronny Johansson.
Styrelsemöte den 6 april 2024 hemma hos Hillevi. Från vänster: Ulrika, Janina, Fredrik. Foto: Ronny Johansson.
Styrelsemöte den 6 april 2024 hemma hos Hillevi. Från vänster: Fredrik, Ronny, Elisabeth. Foto: Ronny Johansson.
Styrelsemöte den 6 april 2024 hemma hos Hillevi. Från vänster: Fredrik, Ronny, Elisabeth. Foto: Ronny Johansson.
Styrelsemöte den 6 april 2024 hemma hos Hillevi. Från vänster: Kenneth, Hillevi, Ulrika, Agneta, Janina, Elisabeth, Fredrik. Foto: Ronny Johansson.
Styrelsemöte den 6 april 2024 hemma hos Hillevi. Från vänster: Kenneth, Hillevi, Ulrika, Agneta, Janina, Elisabeth, Fredrik. Foto: Ronny Johansson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.