Utsnitt från bouppteckning efter Anna Stina Persson född Torkelsdotter.

Bouppteckning efter Anna Stina Persson född Torkelsdotter

Bland handlingar från Marks häradsrätt finns bouppteckningar över avlidna 1907–1908. Här finns också protokollet från den 16 augusti 1907 efter Anna Stina, som avled 20 maj 1907 i Sjöby i Horreds socken. Materialet som följer består av tre delar: Foton på bouppteckningen, avskrift av bouppteckningen och slutligen en kort historik, reflektioner, summering mm.

Foton på bouppteckningen efter Anna Stina Persson född Torkelsdotter

Bouppteckning efter Anna Stina Persson född Torkelsdotter, blad 1.
Bouppteckning efter Anna Stina Persson född Torkelsdotter, blad 1.
Bouppteckning efter Anna Stina Persson född Torkelsdotter, blad 2.
Bouppteckning efter Anna Stina Persson född Torkelsdotter, blad 2.
Bouppteckning efter Anna Stina Persson född Torkelsdotter, blad 3.
Bouppteckning efter Anna Stina Persson född Torkelsdotter, blad 3.
Bouppteckning efter Anna Stina Persson född Torkelsdotter, blad 4.
Bouppteckning efter Anna Stina Persson född Torkelsdotter, blad 4.

Avskrift av bouppteckningen efter Anna Stina Persson född Torkelsdotter

År 1907 den 16 augusti förrättades på begäran bouppteckning efter avlidna Hustrun Anna Stina Persson född Torkelsdotter i Sjöby Horreds socken, som derstädes afled den 20 sistlidne Maj och såsom arfvingar, och sterbhus delägare efterlämnat.

1:  Enklingen        Elias Persson
2:  Barnen
A:  Sönerna           Anders Teodor Persson och Gustaf Persson

B:  Döttrarna        Anna Matilda gift med arrendatorn Anders Bengtsson  Horred Klockaregård, Maria bosatt i Norra Amerika,  Karolina, gift med Otto Carlsson Edared Fotskäl,  alla myndiga.

Samtliga sterbhusdelägare äro nu närvarande utom dottren Maria som lemnat fullmakt till Anders Bengtsson Klockaregård Horred att bevaka hennes rätt vid detta, och öfriga tillfällen, hvilken fullmakt äfven bifogas.

Boet uppgafs af Enklingen Elias Persson, som uppmanades att uppgifva boet sådant det vid hustruns döstimma befans enligt och heligt  hvarefter boupptecknig företogs i följande ordning.

Tillgångar
¼ Mant. Sjöby Mellang. som efter senaste Taxeringsvärde uppskattats till6.500.006.500.00
Guld 1 st.  Fingering5.00
Silver   9 st. matskedar   1 förläggssked17.50
Nickel   1 st. kanna med snipa5.00
Koppar   Diverse Kopparkärl12.50
Husgerådssaker  2 st. sittsoffor7.50
4 st. sängar  1 soffa10.00
diverse stolar 10.00  /  1 gammal symaskin 5.00/15.00
1 hörnskåp 2.50  /  1 st. draglåda 2.50 /5.00
Transport37.506540.00
Transport37.506540.00
2 st. väggur   8.00   /  1 st. väckarur   5.00    /13.00
3 st. Kistor   6.00   /   väggprydnader   5.00   /11.00
1 st. skåp  3.00   /  1 st.  bokhylla     5.008.00
3 st. större och 3 st. mindre bord15.00
1 st. hänglampa 3.50   /   2 st. kaffebrickor 1.00   /4.50
Diverse kokkärl 5.00  /  1 malmgryta 3.00            8.00
Diverse husgeråd 7.50   /  1 spinnrock  1.258.75
2 st. Wäfvar med tillbehör15.00
2 st. Mjölbingar  1.50  /   1 st. köttkvarn  2.00  /3.00
1 st. brandspruta  1.50  /   bakredskap 2.00   /3.50
1 st. mjölksil  3.00  /  2 st.  ljusstakar  / tratt 1.254.25
diverse lerkärl 3.00  /  4 st. gamla jernkaminer  5.00 /8.00
dukar och servietter10.00
gardiner 5.00  /  diverse tyger 2.007.00
7 kg ull 7.00  / Böcker  1.00  /8.00
Glas och porslin värderas till                10.00175.00
Den aflidnas gångkläder25.00
Sängkläder25.00
Enklingen förbehåller sig dessutom en säng med sängkläder
Gårdsredskap  1 st. åkvagn30.00
1 st. åkkärra 20.00  /  2 st. mergelkärror  20.00  /40.00
2 st. arbetsvagnar  40.00  /  kälkar mm  20.00 /60.00
1 st. åksläde  3.00  /  1 st. hackelsemaskin  15.00 /18.00
1 st.  hästräfsa    40.00  /  1 st. gammal slåttermaskin 20.00  /        60.00
3 st plogar ?  /  1 krok 25.00  /  5 st harfvar 30.00  /55.00
1 st. skrinda 5.00 /   1 bult mm 5.00  /10.00
1 st. tröskverk 35.00  /  1 st. sädesharpa  10.00 /45.00
Lagredskap 3.00 /  8 st. räfsor  6 st. korgar  2.50  /5.50
Smidesredskap    25.00  /  skrot 1.0026.00
2 st. slipe  5.00  /  1 st. hyfvelbänk m. tillbehör  1.50 /6.50
2 st. yxor 2 st. såg 5.00  /  diverse 1.006.00
8 st. vattenämbar 4.00  /  3 st. vattenok  1.505.50
4 st. greper  4 spadar  12 hacker6.00
2 st. torfspadar  1.00  /  korphacka 1.002.00
5 st. arbetsselar  4 st. linor, 4 grimmor35.00
Transport410.506765.00
Transport410.506765.00
7 st. tjuder m. grimmor 5.00 / jerndunkar 3.00 /8.00
1 st. slägga 1.00 / skoverktyg 1.00 /2.00
3 st transportflaskor ? 4.50 / liaskaft m. liar 1.00 /5.50426.00
Fordran af torp. Anders Johansson, rest å skatt20.00
Kreatur
1 Häst 9 år gammal275.00
1 Sto gammalt25.00
1 ko Göta90.00
1 ko Humla80.00
1 ko Stjerna65.00
1 ko Grålla60.00
1 kviga Rosa55.00
2 st. suggor 100.00 / 3 st. grisar 30.00130.00
18 st. Höns12.00792.00
Summa Tillgångar8003.00
Skulder
Begrafningskostnad75.00
Till Hypoteksföreningen3000.00
" Gabriel Andersson Lindhult enl. Int.2000.00
" Aug. Carlsson Kanared " "2000.00
" Jenny Carlsson Letebo enl revers400.00
" Ellen Sandal Göteborg " "200.00
" Aug. Johansson Holmåkra " "115.00
" Teodor Persson Fridhem " "190.00
" Aug. Johansson Spelfvik enl aukt. Räkn.550.00
" Teodor Persson Fridhem enl. räkning110.30
" Levin Th Nilsson Fritsla " "94.80
" Hård af Segerstad " "65.00
" Börje Persson Sjöby " "30.00
" And. Bengtsson Klockaregåd enl revers62.75
" Johan Andersson Letebo " "40.00
" Harald Sandahl Horred enl räkning66.00
" L. E. Eriksson Framnäs " "48.50
" And. Andersson Dalen " "12.00
" Dottern Karolina " "64.00
Transport9123.358003.00
Transport9123.358003.00
Till Sonen Gustaf Persson enl räkning45
Bouppt. arv15.00
Summa Skulder9183.35
" Tillgångar8003.00
Utvisande Boet alltså brist Kr1180.35

Sålunda efter uppgift noga antecknat och värderat betygar

Anders Johansson              Henrik Johansson
Boet
Upptecknings- och värderingsmän

Att allt  blifvit riktigt uppgifvet, och ej något med vilja, och vetskap doldt eller utelemnat betygas under edlig förbindelse som ofvan.
Elias Persson

Wid bouppteckningen närvarande
Anders Teodor Persson     Gustaf Persson
Otto Carlsson                          Maria Stolfer
A Bengtsson                             gm A Bengtsson

__________________________________________

Kort historik, reflektioner, summering mm.

Anna Stina hade flyttat från Berg Yttre i Kinna år 1868 till Sjöby Mellangård i Horred och gifte sig samma år med Elias som kom från Ljunglid under Berg Yttre. Hennes far Torkel och systern Anna Britta bodde ensamma kvar i Berg Yttre. Efter modern Annikas bortgång 17 maj 1864 gjordes bouppteckning 6 oktober 1864 och arvsskiftet hölls 2 november samma år. Anna Stina fick då ärva Sjöby Mellangård.  Anna Stina och Elias brukade denna gård och en annan gård som kallades Kurse (skall troligen vara det som nu kallas Kusen). De var också vävnadsförläggare och hade ett flertal väverskor.

Av gårdsbyggnaderna finns nu endast boningshuset kvar, numera ombyggt till lägenheter. Detta finns beskrivet i mitt inlägg 4 mars  2015  Sjöby Mellangård Horred. Kvar i släkten finns skogsområdet på 24 hektar som nu kallas Mark Sjöby 3:5 och 3:9.

”Emanuels torp” från 1800-talet, på Sjöby Mellangård nära Heden och Nolhagen. Foto: Kjell-Åke Brorsson på 1950-talet.
”Emanuels torp” från 1800-talet, på Sjöby Mellangård nära Heden och Nolhagen. Foto: Kjell-Åke Brorsson på 1950-talet.
Gammelskog på Sjöby Mellangård vid Bergsjön. Foto: Kjell-Åke Brorsson på 1950-talet.
Gammelskog på Sjöby Mellangård vid Bergsjön. Foto: Kjell-Åke Brorsson på 1950-talet.

För att få en uppfattning om tillgångarna och skulderna vid bouppteckningen omräknat till dagens penningvärde får man när detta skrivs multiplicera med ungefär 50. Taxeringsvärdet på gårdsbyggnader och skog på 6500 kronor motsvarar ungefär 325 000 kr i dagens penningvärde. Skogen värderades säkert lågt på den tiden då man oftast bara avverkade för eget bruk till ved och virke.

Beträffande husgeråd så finns inget speciellt, utan det är det vanliga som fanns i varje hem på den tiden. Det fanns 2 vävar och liksom i de flesta hem på den tiden så vävde man bland annat linnedukar och handdukar, som såldes vidare av förläggare. Elias och Anna Stina hade själva förläggarverksamhet. Vid den här tiden fanns ingen elektricitet så man fick använda fotogenlampor. Man kan se, framför sig, husmödrar och döttrar sitta och väva mörka kvällar i svag belysning.

Malmgrytan är 360 mm i diameter, höjd 235 mm och 150 mm djup. Den har använts vid kokning över öppen eld. Foto: Ingela Andersson.
Malmgrytan är 360 mm i diameter, höjd 235 mm och 150 mm djup. Den har använts vid kokning över öppen eld. Foto: Ingela Andersson.

Det fanns 4 järnkaminer och spis och det var säkert stor åtgång på ved året runt och särskilt under den kalla årstiden. En malmgryta som kommit från Annika och Torkel värderades till 3 kr. Den kom sedan till dottern Anna Bengtsson i Klockaregården och sedan till hennes son Jean Broberg. Nu finns den i Ingela Anderssons ägo som är dotterdotterdotterdotter till Annika.

Bland gårdsredskapen fanns rikligt med vagnar av olika slag, bland annat 2 märgelvagnar. Detta visar på att Elias liksom andra bönder grävde upp märgel nere på slätten vid Viskan. Märgel är en form av kalksten som har bildats av kalkslam och var förr ett viktigt jordförbättringsmedel. Det var säkert ett mycket tungt arbete att gräva och sedan sprida ut materialet på åkrarna.

Det fanns 2 torvspadar och detta visar att gården tog upp torv, denna kunde efter torkning användas till eldning, men maldes huvudsakligen till torvströ för djuren. Resterna användes sedan som gödsel på åkrarna. På den egna skogen vid Nolhagen finns en torvmosse och här bröt man förr torv, som också var ett blött och tungt arbete. Här hämtades senare torv till dottern Annas gård Klockaregården, och säkert har också Elias och Anna Stina nyttjat denna torvmosse.

Förr hade åtminstone de mindre gårdarna namn på sina kor, och på denna gård hade korna de trevliga namnen Göta, Humla, Stjerna, Grålla och Rosa.

En fråga som är svår att förstå är varför Anna Stina och Elias hade så många och i vissa fall rätt stora lån och skulder. Även barnen Teodor, Karolina (Lina) Gustaf och Anna genom Anders Bengtsson, hade lånat ut pengar. Det finns en obetald räkning från L.E. (Lars Edvard) Eriksson på Framnäs, som hade affär och kallades Såpe-Lars. Här fanns allt från livsmedel till byggnadsmaterial och här har också Anna Stina och Elias handlat. Det finns en förklaring till lån och skulder, men vi lär inte få klarhet i denna, inte heller om hur långivarna fick sina pengar tillbaka.

Elias flyttade någon gång efter hustruns bortgång till dottern Anna Bengtsson i Klockaregården Horred. Här bodde han till sin död 15 december 1927.

Bilderna från Sjöby Mellangård har jag hämtat i mitt bildarkiv från 1950-talet, Malmgrytan är det enda föremålet som vi säkert vet att det kommit från Annika och Torkel i Berg och sedan till Anna Stina.  Den finns nu hos Ingela Andersson i Förlanda, som också tagit bilden. Mitt foto på gravstenen, som förmodligen stått i över 100 år, blev i fint skick efter min rengöring 2014.

Fotona på bouppteckningen är hämtade från Arkiv Digitals webbplats: www.arkivdigital.se. Bouppteckningar finns också på olika landsarkiv. För mindre kostnader kan man via datorn på ett bekvämt sätt få tillgång till mängder med information.

Tack vare bouppteckningar kan man få fram en mängd information om hur människor levde och verkade. Man får veta hur och var de bodde, hur det såg ut i hemmet, vad de sysslade med, hur livet varit, ekonomi mm.

Är det någon av läsarna som har erfarenhet av forskning i gamla bouppteckningar och vill delge sina erfarenheter? Skriv gärna en kommentar här nedanför eller i gästboken.

Vallda i maj 2015. Kjell-Åke Brorsson, Anna Stina-grenen.

Elias och Anna Stinas grav på Horreds nya kyrkogård. I bakgrunden Klockaregården där dottern Anna bodde. Foto: Kjell-Åke Brorsson 2014.
Elias och Anna Stinas grav på Horreds nya kyrkogård. I bakgrunden Klockaregården där dottern Anna bodde. Foto: Kjell-Åke Brorsson 2014.

 

3 tankar om “Bouppteckning efter Anna Stina Persson född Torkelsdotter”

  1. Tack Kjell-Åke för detta inlägg!
    Det var trevligt att få ta del av denna levnadshistoria om Anna Stina Persson. Bouppteckningar är alltid lite intressant att läsa för de är så detaljrika och berättar i sin tur en liten historia om hur levnadsförhållandena var.

  2. Det skulle vara trevligt om någon från samtliga släktgrenar, tar fram motsvarande material !

  3. Vilken ntressant läsning. Kul att man bl.a. Kan få veta vad kossorna hette och priser från bouppteckningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.