Släktmöte augusti 2023

Alla ättlingar till

Annika och Torkel i Berg

inbjudes härmed till

Släktmöte i Skene

Lördagen den 12 augusti 2023

Skene församlingshem klockan 11:00

Program

11.00Välkommen till vårt släktmöte!
Anmäl din ankomst och sedan serveras kaffe/te/annan dryck och smörgås.
11.45Mötesförhandlingar.
13.00Föredrag ”Föreningen Förläggargårdar i Sjuhärad”– Leif-Åke Åkesson.
14.00Släkten samlas för gruppfotografering. Glöm inte er egen kamera.
14.15Middag.
Buffébricka serveras tillsammans med olika sorters frukt och grönsaker.
Bröd och smör.
Alternativ till de yngsta släktingarna serveras korv och bröd.

Vatten, läsk eller lättöl.

Kaffe/te och kaka.

Önskemål om specialkost ber vi er anmäla senast 20/7 till Hillevi Blomster,
Email: , 0703-68 42 14

Anmälan

Pris för deltagandet i släktmötet: Vuxna 100 kr och barn 0–17 år gratis.

Anmälan sker genom att sätta in deltagaravgiften på vårt Plus Girokonto 402 97 93 – 9 Släktföreningen Annika & Torkel i Berg.

För att vi skall kunna planera inköpen vill vi att du anmäler dig före 20/7.
Anteckna tydligt:

  • namnen på alla deltagare
  • vilken gren ni tillhör
  • barnens ålder

Maka/make och sambo, liksom andra intresserade och släkten närstående personer, är naturligtvis varmt välkomna till denna släktträff.

Hjälp till att föra detta meddelande vidare till alla släktingar med familjer.

Eventuella förfrågningar kan göras till styrelsen eller kontaktpersoner.

Släktböcker finns till försäljning. Kontant betalning.

Varmt välkomna till ännu en släktdag i fädernas Mark!                    

Förslag på övernattning för den som önskar:
Kinna Bed&Breakfast (Kinna Sanden, f.d. förläggargård),  http://kinnabedandbreakfast.se/

Vandrarhemmet Lilla Sanden, Kinna. Tfn: 0320–12235, https://www.hembygd.se/kinna

Pensionat Lydde gård tfn: 0320 – 12110, http://www.lyddegard.se/

Styrelsen för Släktföreningen Annika och Torkel i Berg behöver bli fler

För att få en liten inblick i vad det innebär att vara en del av styrelsen så gör vi här en beskrivning av styrelsearbetet. Styrelsen består av en ordförande och sex ledamöter. Annika och Torkel hade sex barn som bildade familjer och förde släkten vidare. Önskvärt äratt det finns en ledamot från varje släktgren. Av dessa sex ledamöter väljs av styrelsen envice ordförande, en sekreterare och en kassör. I från varje släktgren ska styrelsen utse tvåkontaktpersoner. Kontaktpersonerna kan ersätta ordinarie ledamöter. Det finns därtill tvårevisorer samt två suppleanter för dessa.

För närvarande är vi elva personer i styrelsen inklusive ersättare/kontaktpersoner, samt två revisorer. Det ska också finnas en valberedning bestående av tre personer. På grund av svårighet att rekrytera är det i nuläget en person som kämpar med uppdraget och vi andra hjälper naturligtvis till. Detta med att försöka hjälpa till på bästa sätt, är förövrigt ett gott kännetecken för styrelsen.

Att vara en i styrelsen är både intressant och innebär ett givande arbete. Vi har styrelsemöte två gånger om året: en lördag på våren och en lördag på hösten. Vi träffas på olika platser under tre till fyra timmar. Det kan vara hemma hos någon av oss eller på en plats som vi tillsammans kommit överens om som kan vara intressant att se och ta del av. Vi inleder med fika och därefter har vi styrelsemöte till vilket ordförande i förväg via mejl skickat ut dagordning. Det skrivs protokoll och vi bestämmer tid och plats för nästa möte. Är vi på en intressant plats (t.ex. en hembygdsgård, församlingshem, museum) tar vi del av det som intresserar oss. Vi avslutar med en gemensam, god men enkel lunch som någon eller några av oss har ordnat.

Styrelsen ansvarar för föreningens angelägenheter och löpande förvaltning. Mer preciserat än så är inte det inre styrelsearbetet. Att vara en del av styrelsen är jämfört med många andra liknande uppdrag inte alltför betungande. Vi har till exempel inga fastigheter att förvalta, vilket är skönt (även om det såklart vore fint att ha en förläggargård, där vi kunnat duka upp till gästabud).

Utskicket av det årliga medlemsbladet, dess innehåll som alla i släktföreningen kan bidra till, tar lite tid för de personer som har åtagit sig uppdraget. Vår hemsida ska hållas igång och även där kan alla medlemmar i släktföreningen bidra med berättelser och inlägg. De personer som sköter om hemsidan får naturligtvis lite mer att göra. Men å andra sidan är de både intresserade och kompetenta för uppdraget. Vår medlemsförteckning behöver uppdateras och det åligger varje medlem att förse styrelsen med nya uppgifter kring adressändring etcetera.
För övrigt så har ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och revisorer en arbetsbeskrivning som står i stadgarna.

Den största insatsen, men kanske också den roligaste, är förberedelserna där alla hjälps åt inför medlemsmötet som återkommer var femte år. I år, 2023, är det dags för det nionde medlemsmötet.

Vi alla som är med i nuvarande styrelse upplever inte att styrelsearbetet tar mycket tid eller är för omfattande. Flera har varit med i decennier och någon har varit med sedan släktföreningen bildades för 36 år sedan. Vi är överens om att det är ett givande uppdrag. Den varma gemenskapen i styrelsen och att det alltid finns något som ger upphov till skratt, gör att det både blir ett lustfyllt och givande arbete.

​Är du intresserad av att vara en del av styrelsens arbete? Hör då av dig till styrelsen.

Förslag till dagordning vid ordinarie släktmöte den 12 augusti 2023 med Släktföreningen Annika och Torkel i Berg.

1.    Mötets öppnande

2.    Fastställande av dagordning

3.   Val av mötesfunktionärer

     a/ Ordförande

     b/ Sekreterare

     c/ Två protokolljusterare

4.   Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

5.   Verksamhetsberättelse 2018–2022

     a/ Gåva

6.   Ekonomisk redovisning 2018–2022

7.   Revisionsberättelse

8.   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2018–2022

9.   Val

       a/ Ordförande

       b/ Sex styrelseledamöter

       c/ Sex ersättare till styrelsen (kontaktpersoner) 

       d/ Två ordinarie revisorer

       e/ En revisorsersättare

       f/ Tre ledamöter till valberedning

10.  Fastställande av medlemsavgift

11.  Övriga frågor

     a/ Diskussion

12.  Avslutning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.