Hajoms kyrka. Foto Kjell-Åke Brorsson 2021.

Styrelsens Höstmöte 2021

Lördagen den 2 oktober samlades vi till årets första styrelsemöte för Släktföreningen Annika och Torkel i Berg. Vårmötet blev inställt på grund av Corona-epidemin. Denna gång träffades vi i Hajoms vackra församlingshem nära kyrkan. Denna har sitt ursprung från äldre medeltid år 500 – 1000 och klockstapel från 1683.

Nio styrelsemedlemmar deltog: Agneta Bengtsson, Elisabeth Bergdahl, Hillevi Blomster, Kjell-Åke Brorsson, Ronny Johansson, Ulrika Johansson, Britta Joneskär, Fredrik Nilsson, Janina Rytterlund (gäst) och Kenneth Rytterlund.

Föreningens ordförande Elisabeth Bergdahl hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Dagordningen godkändes och Kjell-Åke Brorsson valdes att justera protokollet

Föreningens sekreterare Hillevi Blomster läste upp protokoll 81 från föregående styrelsemöte, 12 september 2020. Ett exemplar av detta lämnas till Föreningsarkivet i Mark.

Vår kassör Ulrika Johansson lämnade en rapport över föreningens ekonomiska tillgångar.

Kjell-Åke Brorsson rapporterade att medlemsregistret nu omfattar 116 personer. Till dessa, samt Marks Härads Släkt- forskarförening, Föreningsarkivet i Mark och Kungliga biblioteket, går alla utskick. Poängteras kan att alla släktingar till Annika och Torkel i Berg är medlemmar, men de som betalar medlemsavgiften får personlig inbjudan till medlemsmötet vart femte år. Ett antal medlemmar har inte betalat sin medlemsavgift för 2019, 2020 och 2021. Beslut togs att med nästa medlemsblad skicka en påminnelse till dessa. Några enstaka medlemmar, som inte betalat för 2017 och 2018, kommer att tas bort ur medlemsregistret.

Ulrika Johansson rapporterade att några medlemmar betalat medlemsavgiften för samma tid två gånger – alltså dubbel betalning. Dessa får information personligt eller genom kommande medlemsblad, om de önskar återbetalning. Annars flyttas tiden för betald medlemsavgift fram ytterligare tre år.

Den ekonomiska berättelsen blev uppläst och godkänd och kommer att lämnas till Föreningsarkivet i Mark. Några skrivelser hade inte inkommit.

Medlemsbladet kommer att skickas ut i februari/mars 2022. Elisabeth och Per Bergdahl kommer att ombesörja detta, vilket vi är tacksamma för. Kjell-Åke Brorsson lovade att bidra med historik om Ekelund & Esspes förläggarverksamhet i Horred, och det gamla lagret. Christer Ekelunds minnesnoteringar om Marks textilhistoria får vi också ta del av. Britta Joneskärs far var stins på Derome järnvägsstation, och hon skriver om sin uppväxt och livet där. Senast 15 december skall manusen vara klara.

Vad gäller socialt media/hemsida, redogjorde Fredrik Nilsson för möjligheterna kring GDPR (dataskyddsförordningen) och vad som gagnar vår förening på bästa sätt. Han får förtroendet att sammanställa förslag hur vi hanterar personuppgifter utanför dataskyddsförordningen. Det gäller både uppgifter på hemsida och övrigt registrerade datauppgifter. Kjell-Åke Brorsson skall göra en arbetsbeskrivning om hur personuppgifter hanteras i medlemsregistret. En höjd avgift på webhotellet från 240 till 400 kr/år godkändes av styrelsen. Webhotellet drivs av Martin Ahlberger. Släktmeddelande/dödsfall har inkommit via hemsidan.

Förfrågan angående släktboken har inkommit via hemsidan och Agneta Bengtsson har skickat en sådan. Även Marks Historia I av Gunnar Ahlberger har efterfrågats, men dessa är slut.

Tre nya inlägg har presenterats på hemsidan. Vi motser gärna Inlägg och bilder kring släkthändelser eller bygden eller exempelvis en julhälsning. Kjell-Åke Brorsson lovade skriva ett anpassat referat av dagens möte.

Nästa styrelsemöte bestämdes till lördag 7 maj 2022 kl.11:00 i Fotskäls hembygdsstuga, invid kyrkan. Hillevi Blomster bokar detta. År 2023 är det dags för nästa medlemsmöte. Vi behöver nu börja fundera på datum, plats mm, för diskussion vid detta styrelsemöte.

Elisabeth Bergdahl förklarade mötet avslutat. Slutligen vi fick avnjuta en mycket smaklig måltid, för vilken vi tackar Hillevi Blomster, som också ombesörjt kaffe mm vid ankomsten.

2021-10-18. Text och bild: Kjell-Åke Brorsson, Anna-Stina grenen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.