Kinna socken Kinna nr 1-16 Geometrisk avmätning 1715. Från Lantmäteriet.

Guide till släktens historiska platser

Denna guide innehåller vägbeskrivning till byggnader och platser med anknytning till släkten. Artikeln var införd i Medlemstidning nr. 11 1994. Är du ute och åker i helgen så hittar du bra tips för en trevlig utflykt.

Saknar du några platser med anknytning till släkten i artikeln nedan som vi borde lägga till? Har du några egna berättelser eller fotografier från platserna nedan som du vill dela med dig av. Skriv gärna en kommentar längst ned på sidan eller skicka e-post till .

Berg Yttre

Kör riksväg 41 från Kinna mot Skene.
Vid Näs, 500 m före bron över Viskan, tar du Nynäsgatan till höger.
Efter 600 m befinner du dig på Näringsbro, byggd av Andreas Torkelsson på entreprenad 1864 (se Andreas-grenen).
Omedelbart efter bron tar du Velingstorpsvägen.
Efter 300 m svänger du in på Bergavägen och vid ca 800 m på denna väg är du framme i Berg Yttre.
Byggnaden på den lilla höjden är manhuset på vår släktgård. Gården beboddes och brukades av Annika och Torkel i mer än 50 år.
Strax före gården passerade du Torkels stenkällare.
Gårdsbyggnaderna som ligger före källaren tillhör den halva delen av Berg Yttre som 1864 tillskiftades Annikas och Torkels yngsta dotter Annika. Manhuset till denna gård uppfördes 1898. Gården kallas Ahlbergers (se Annika-grenen) och är en av två gårdar som fortfarande ägs av ättlingar till Annika och Torkel. (Den andra gården som är i släktens ägo är Vilgsberg, Fotskäls socken). Se även sidan 19 i släktboken.

Näringsbro
Näringsbro. En tvåvalvs stenbro över Viskan mellan Kinna och Skene. Bron är ca 40 meter lång och 7 meter bred. Varje båge är 10 meter. Uppförd till största delen med Andreas Torkelsson som entreprenör. Bron är att betrakta som ett monumentalt byggnadsverk. Foto taget nedströms av Ulrika Rosell Nilsson, 2014.
Näringsbro. Foto: Ulrika Rosell Nilsson, 2014.

En tvåvalvs stenbro över Viskan mellan Kinna och Skene. Bron är ca 40 meter lång och 7 meter bred. Varje båge är 10 meter. Uppförd till största delen med Andreas Torkelsson som entreprenör. Brobygget startades 1864. Mer om brobygget finns att läsa under Andreas-grenen.

Kinna Skattegården, Lövås
Kinna Skattegården
Kinna Skattegården

Annikas barndomshem.
Fastigheten heter numera Lövås. Är i kommunal ägo och används som förskola. Den ligger på Lövåsgatan. Infart från Stationsgatan i Kinna.
Byggnaden uppfördes omkring år 1800. Annika var då 8 år gammal.
Anna Torkelsdotter, Annikas dotter, bosatte sig här efter giftermål med Johannes Andersson, läs mer under Anna-grenen.
Byggnaden står fortfarande kvar på sin ursprungliga plats. Man kan med stor säkerhet fastslå att den är äldst av förläggargårdarna i Mark. Se även sidan 32 i släktboken.

Assberg Sigården, Lerlyckan

Lerlyckan låg där Marks gymnasieskola nu ligger. När skolan byggdes flyttades Lerlyckan från Assberg till Mariebergsparken i Kinna där den blev hembygdsgård, se bild.
I samband med flyttningen och återuppförandet i Kinna återfick
gården sitt ursprungliga utseende med de två nyckelhålsskonkarna.
Gästgivaren Torkel Torkelsson (se 3) var ägare till och bodde på Lerlyckan de sista årtiondena av sin levnad. Han dog där 1803. Efter honom övertog hans dotter Kerstin gården och därefter hennes systerdotter Annika. Se även sidan 43 i släktboken.

Kinna Rättaregård
Kinna Rättaregården
Kinna Rättaregården

Numera Kinna Stadshotell.
Sven Eriksson drev förläggarverksamhet i Rättaregården från 1825 till 1852 (se Anor 5:1:2:1). Se även sidan 51 i släktboken.

Torkels grav på Kinna kyrkogård
Torkel Anderssons Familjegrav, Kinna. Foto Kjell-Åke Brorsson, 2014.
Torkel Anderssons Familjegrav, Kinna. Foto Kjell-Åke Brorsson, 2014.

Torkel Anderssons familjegrav finns på Kinna kyrkogård. Den ligger på södra sidan av kyrkan, vid mitten, något åt väster.

Anders Torkelsson och Kristina Torkelssons gravsten finns strax bakom Torkel Anderssons gravsten något åt vänster på kyrkogården i Kinna vid kyrkan.

Kinna Backagården
Kinna Backagården
Kinna Backagården

Backagården ägdes av Torkel i Berg och övertogs av sonen Anders Torkelsson år 1845. Gården låg mitt i Kinna by, 150 m söder om kyrkan. Musikpaviljongen i Stationsparken är byggd ganska precis på den plats där Backagården låg.
Vid laga skifte flyttades gården troligen i början av 1880-talet, till vad som nu heter Backagårdens Industriområde.
Se även Anders-grenen och sidan 168 i släktboken.

Kinna Sanden, förläggargård

Byggnaden uppfördes av Sven Andersson år 1840 (se anor 2:2:3). Den finns fortfarande kvar på sin ursprungliga plats i parken mellan Marks kommunhus och Domus, se bild. Se även sidan 36 i släktboken.

Kinna Arvidsgården

Ligger väster om parkeringen vid ICA-Extra i Kinna.
Ägdes av Torkel i Berg och övertogs av sonen Andreas, läs mer under Andreas-grenen.
Nya ägare kom till gården på 1870-talet och nya byggnader uppfördes. Se bild.

Skene Gästgivaregård
Skene Gästgivaregård. Foto: Ronny Johansson
Skene Gästgivaregård. Foto: Ronny Johansson
Jordkällare som hörde till Skene Gästgivaregård. Foto: Ronny Johansson
Jordkällare som hörde till Skene Gästgivaregård. Foto: Ronny Johansson

Byggnaden ligger på höger sida vid utfarten från Skene mot Varberg, Omedelbart före bussterminalen.
Torkel Torkelsson (se anor 3) var gästgivare på Skene Gästgivaregård från 1750- till 1780-talen.

De två jordkällarna, som ligger vid vägkanten strax före gästgivaregården, användes av gästgivarna för matförvaring. De fick även tjänstgöra som arrestlokal när häradshäktet mitt emot blev fullbelagt, enligt muntlig tradition.

Dessa källare är troligen från Torkel Torkelssons tid på 1700-talet. Marks kommun har under 1993, genom ett ALU-projekt, låtit
återställa dem i ursprungligt skick och därmed räddat dem åt
eftervärlden.

Skene Deragården
Gamla Skene Deragården. Manbyggnaden uppfördes efter en brand som härjade Deragården den 13 febr 1816. Huset revs 1945.
Gamla Skene Deragården. Manbyggnaden uppfördes efter en brand som härjade Deragården den 13 febr 1816. Huset revs 1945.

Torkel i Berg växte upp på Deragården men det blev hans bror Anders (se anor 1:8) som övertog hemmet efter föräldrarna.
Senare delades gården i två brukningsenheter. År 1870 byggde Torkels dotter Annika och hennes make Lellen i Deragården ny stuga bredvid den gamla på Deragården (se Annika-grenen).
Alla byggnader från den tiden är numera borta och på platsen, strax öster om Skene kyrka, ligger nu Skene församlingshem. Se även sidan 28 i släktboken.

Torkel Konradssons gravsten

Torkel Konradsson var bonde och kronoskogvaktare i Almered Kronogården, Sätila (se anor 31).
Gravstenen finns på Sätila kyrkogård. Den har inskriptionen: T:K:S: ANNO 1683.
Stenen är flyttad från den ursprungliga gravplatsen och är numera placerad på kyrkomuren 4 m söder om västra ingången.
När du kör från Hyssna mot Sätila passerar du gårdarna Almered Kronogård och Grebbeshult, boplatser för våra tidigaste förfäder. Se foto på sidan 81 i släktboken.

Karta

I kartan nedanför finns alla platser utmärkta förutom Torkel Konradssons gravsten i Sätila. Du kan zooma in och ut i kartan genom att trycka på +/- eller dubbelklicka på kartan. Du kan flytta på kartbilden genom att dra i den. Det går att öppna upp en större karta i nytt fönster genom att klicka på den streckade fyrkanten i övre högra hörnet. Klicka på kartnålarna för att få upp beskrivning och fler bilder.

Vidare läsning

Äldre kartor

Nedan följer utsnitt från 3 skifteskartor över Kinna och Skene by.

Kinna socken Kinna nr 1-16 Storskifte på inägor 1799. Från Lantmäteriet.
Kinna socken Kinna nr 1-16 Storskifte på inägor 1799. Från Lantmäteriet.
Örby socken Skene nr 2-6 8-11 Storskifte på skog skogsmark 1765. Från Lantmäteriet.
Örby socken Skene nr 2-6 8-11 Storskifte på skog skogsmark 1765. Från Lantmäteriet.
Örby socken Skene nr 2-6 8-11 Storskifte på inägor 1765. Från Lantmäteriet.
Örby socken Skene nr 2-6 8-11 Storskifte på inägor 1765. Från Lantmäteriet.

2 tankar om “Guide till släktens historiska platser”

  1. Tack Fredrik för allt arbete med att komplettera den ursprungliga texten med kartor och bilder! Nu blir informationen mer levande och det blir lättare att hitta de olika objekten – fastigheter, som finns kvar och historiska platser.

    Kjell-Åke

    1. Tack Kjell-Åke. Roligt att du tyckte det blev bra. Återstår några husbilder att komplettera med såsmåningom.
      /Fredrik

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.