Nivåstenen vid Lilla Horredsjön. Foto Kjell-Åke Brorsson, 2013.

Nivåstenen vid Lilla Horredsjön

Agneta Bengtsson Maria-grenen, som bor på Loftsgården nära Lilla Horredsjön i Horred, har i sin ägo haft några gamla handlingar, som beskriver torrperioder på 1800-talet. Dessa dokument har förvarats på olika håll under årens lopp. Agneta har fått dem efter sin far Alfred Andersson, som en gång köpte dem för 5 kronor av en kvinna i Sätila.

Agneta Bengtsson vid nivåstenen, som hon nu vårdar, liksom hennes far Alfred gjorde. Foto: Kjell-Åke Brorsson, 2013.
Agneta Bengtsson vid nivåstenen, som hon nu vårdar, liksom hennes far Alfred gjorde. Foto: Kjell-Åke Brorsson, 2013.

Rektor Daniel Törnsten blev ägare av Loftsgården omkring 1800. Han har utförligt dokumenterat vädersituationen 1826 och 1842 och lät också hugga in namn och några datum i en jordfast sten. Denna finns mellan gamla Helsjövägen och badplatsen vid Lilla Horredsjön. Stenen som är cirka 50 cm lång hade aldrig tidigare varit synlig ovanför vattenytan före 1826, då den ovanligt långa torrperioden inträffade. Stenen är lätt att hitta då man går från parkeringen mot badstranden. Numera ligger den i höjd med gräsytan, men väsentligt över sjöns vattenyta, beroende på att kanalen mot Vasse damm tidvis grävts ut för att få större vattenvolymer till vattenkraftverket i Vasse.

Nivåstenen vid Lilla Horredsjön. Foto Kjell-Åke Brorsson, 2013.
Nivåstenen vid Lilla Horredsjön. Foto: Kjell-Åke Brorsson, 2013.

Originaldokumenten från 1826 och 1842, visas på följande sidor med försök till förtydligande text. Horreds, Istorps och Öxnevalla Hembygdsförenings arkiv, förvarar nu dessa handlingar.

Kjell-Åke Brorsson, Anna Stina-grenen, i november 2019.
Bilder från november 2013.

Dokumentation av torrperiod av Daniel Törnsten, 1826.

Innevarande års ovanliga torck har gifvit anledning låta uthugga åretal, datum och namn uti en jordfast Sten i lille Horreds-sjön, som förr aldrig varit öfver vatten ytan synlig är belägen nära i norr om Wasse Ekesta…, 7. alnar från land vid wanlig vattenhöjd- tekningen å stenen är sådan: D.T. 1826. 21/10

Ock som synnerligen anmärkningsvärdt är att denna torcka börjades i sistleden Mars månad och utan en och annan liten regnskur fortfarit in till denna dag, då vattn brist i de fleste brunnar och mycken malenöd fådt vidkännas. Till uppmärksamhet för framtiden torde dessa rader förvaras av Bengt Bengtsson i Wasse Westerg. och dess Efterkommande. Loftsgård den 21 October 1826. Daniel Törnsten

Dokumentation av torrperiod av Daniel Törnsten, 1842.

År 1842. var ett owanligt tork-år. Januari månad mycket kall under nästan gemnt och ymnigt regnande. Februari deremot omgick med torr, lugn tillockmed warm wäderlek. Mars, större delen wåt men från och med April, Maj, Juni månader war wäleken ganska torr och warm, utan någodt regn till midsommarstiden, då jorden fick en efterlängtad och frucktbärande rotwätska, men med Juli månad började åter sträng torka och mer än wanlig wärme, som continuerade, utan en och annan mindre, snart sagt, obefintlig regnskur, ända till den 22 Oktober, då total wäderleks förändring inträffade medelst periodiskt regnande. Mycken svårighet att få förmalet spannemål och som äfven wattenbrist i de fleste brunnar måste widkännas intill denna dag. Årets gröda af Säd har blifvit gifvande på de flesta orter i Riket, men Potäterne i allmänhet få. Den omskrifne stenen i lille Horreds-sjön, som jag lät torkåret 1826 med namn och årtal bemärka, har hvarcken före det året, eller sedan förän innevarande, warit synlig, emedan sjön icke warit så utömd af watten. Jag önskar derför, att denna promemoria må blifva förwarad till efterwerlden, jemte den år 1826 anteknade.

Loftsgård den 24. October 1842. Dan. Törnsten

Dokumentation av torrperiod av Daniel Törnsten, 1842.

Tillägg af omstående är, att föga regn sedan den 24 förledne fallit förän natten till Den 12 November hvarefter det till dato continuerat och börjat öka wattnet i omskrifne, sjön samt brunnarne vid hemmanen. Loftsgård den 14 november 1842. Daniel Törnsten.

1 tankar om “Nivåstenen vid Lilla Horredsjön”

  1. Tack Kjell Åke för en fin artikel. Agneta vilken insats du gör. Du förwarar promemorian till efterwerlden precis som Daniel Törnsten år 1842 önskade att någon skulle göra.

    Kuriosa: Förra årets torka medförde att vattennivån i ”vår” sjö sjönk. Fram på sommaren syntes 1959 uthugget i badstenen och det hade vi aldrig tidigare sett. Året 1959 var också ett torrt år, tydligen likadan torka som år 2018. Nu hoppas vi att det dröjer många år innan årtalet åter syns. Känner ändå tacksamhet över personen som ristat in årtalet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.