Styrelsens Höstmöte 2020

Lördagen 12 september samlades vi till årets höstmöte för Släktföreningen Annika och Torkel i Berg. Denna gång i Horreds hembygdsförenings museum i Klockaregården, nära kyrkan. På grund av pandemin satt vi i ett stort utrymme på andra våningen, med föreskrivet avstånd mellan deltagarna.

8 styrelsemedlemmar deltog; Agneta Bengtsson, Per Bergdahl, Hillevi Blomster, Kjell-Åke Brorsson, Ulrika Johansson, Ronny Johansson, Brita Joneskär och Kenneth Rytterlund. Från Andreas-grenen deltog en inbjuden medlem, Rolf Kjellin.

Föreningens ordförande Elisabeth Bergdahl var förhindrad att delta. Vice ordföranden Ronny Johansson hälsade alla välkomna. Hillevi Blomster valdes till sekreterare. Dagordningen godkändes och fastställdes, Kjell-Åke Brorsson valdes till protokolljusterare.

Hillevi Blomster läste upp protokoll nr 80 från 2019-10-19, varav ett exemplar lämnas till kommunarkivet i Mark. Vår kassör Ulrika Johansson lämnade en rapport över föreningens ekonomiska tillgångar. Per Bergdahl revisor, redovisade föreningens ekonomiska berättelse, för tiden 1 januari-31 december 2019. Denna är granskad, godkänd och undertecknad av revisorerna.

Kjell-Åke Brorsson informerade om att vi nu har 119 registrerade medlemmar och även 2 arkiv får våra utskick. 27 medlemmar har inte betalat årsavgiften för 2020. En vänlig påminnelse bifogas till dessa i nästa medlemsblad.

Några skrivelser har inte kommit in. Ronny Johansson informerade om Facebook och sidan vid namn ”Vi som gillar Skene” och en nyhet om Deragården (en gård i Skene som vår släkt har anknytning till) som vi inte kände till tidigare, och inte är nämnd i vår släktbok. Johannes ”Lellen” Andersson byggde mangårdsbyggnaden 1870, och finns med på en bild från början av 1900-talet. Huset brann ner 1927 och byggdes upp på samma plats. Ronny visade en broschyr utgiven av Marks kommun ”Upplev, shoppa, bo & ät i Tygriket. Bland annat finns en sida, som kort berättar om förläggargårdar i Mark.

Nytt medlemsblad skickas ut i februari/ mars 2021. Elisabeth och Per Bergdahl åtar sig att ordna detta. Det blir samma upplägg som tidigare. Temat för detta medlemsblad är järnvägen. Kjell-Åke Brorsson skriver ett par sidor om bygget av järnvägen Varberg-Borås på 1870-talet. Denna järnväg har varit nedläggningshotad flera gånger, men är nu under upprustning. Brit Joneskär skriver om sin uppväxt i stationshuset i Derome, där hennes far var stins. Det hände mycket spännande bland annat rallarna, med en kocka boende i en järnvägsvagn. Rolf Kjellin skriver om en lång resa från Borås med tåg till Kinna, och vidare med buss till Öxabäck. Materialet behöver vara klart före 15/12.

På webplats Annika och Torkel i Berg, har dessa inlägg publicerats efter höstmötet 19 oktober 2019:

Vi motser gärna fler inlägg och bilder för hemsidan om t ex släkthändelser eller om bygden!

Nästa styrelsemöte blir lördagen 17 april 2021. Ett förslag är en lokal i Fotskäl. Agneta Bengtsson lovade att undersöka detta.

Ronny Johansson tackade för ett givande möte, och därefter intogs kaffe mm från medtagna matsäckar.

***

Horreds, Istorps och Öxnevalla Hembygdsförening, som bildades 1963, har sitt säte i Klockaregården i Horred. Detta var en arrendegård, med Istorps pastorat som ägare av ekonomibyggnader och mark. Mangårdsbyggnaden är troligen från tidigt 1800-tal och används nu som möteslokal. Den gamla ladugården har ersatts av en nybyggd 1940 och används nu som museum. Denna ladugård överläts 1993 av Harald Johansson som avled 1994. Han var den siste i släkten som brukat gården i flera generationer. Mangårdsbyggnaden såldes 1996 till Marks kommun. Hembygdsföreningen fick sedan ta över även denna, och har utfört omfattande renoveringar på båda byggnaderna. I samband med föreningens 40-årsjubilem 2003 invigdes Klockaregården, som hembygdsmuseum. Tusentals föremål inom jord, skog -och träindustrin är utställda. Nämnas kan museets klenod, en 8 meter lång 1800-tals stenmangel med en vikt på nära 20 ton, en av de största i Europa. Den användes för mangling av bl.a. linnevävnader. Det finns en vävstuga för handvävning samt snickeriverkstad. Aktiviteter pågår året runt, visningar, högtidsfirande, loppmarknader mm.

2020-09-22 Text och bild: Kjell-Åke Brorsson, Anna-Stina grenen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.