Styrelsens vårmöte 2019

Lördagen 13 april samlades vi för årets vårmöte för Släktföreningen Annika och Torkel i Berg, hos Ulrika Johansson i Tvååker. Vi välkomnades i det fina vårvädret med kaffe, smörgåsar mm.

9 styrelsemedlemmar deltog med Elisabeth Bergdahl, som ordförande och Hillevi Blomster, som sekreterare. Elisabeth hälsade oss välkomna och förklarade mötet öppnat. Dagordningen godkändes och Kjell-Åke Brorsson valdes till justerare. Hillevi läste upp protokoll nr 78 från 2018-10-20. Ett exemplar lämnas till kommunarkivet i Mark.

Föreningens kassör Ulrika Johansson lämnade en rapport över föreningens ekonomiska tillgångar. Några övriga rapporter fanns inte.

Per Bergdahl, ordinarie revisor, läste upp den ekonomiska berättelsen för tiden 1 januari-31 december 2018. Ansvarsfrihet tillstyrktes av revisionen, för styrelsen, avseende räkenskapsåret 2018.

Några skrivelser hade inte kommit. Efter inlägget på hemsidan om Vasse By i Horred, har det kommit in några inlägg. Även per telefon har personer, med släktanknytning hört av sig.

Medlemsblad nr 4 skickades ut i februari/mars. Mycket trevligt med färgbilderna, referatet från släktmötet 2018 och utförlig information om vår webplats. Trycket på hög papperskvalitet höjer värdet på försändelsen. Tre nya medlemmar har tillkommit efter utskicket. Elisabeth och Pers stora arbete med att få fram medlemsbladet, uppskattades mycket.

Ett intressant inlägg på hemsidan med anknytning till släkten kommer framöver. Vi behöver dock fler inlägg om släkten och annat intressant och vädjar till alla medlemmar att hjälpa till.

Ett 20-tal medlemmar har inte betalat fram till 2019 och medlemsförteckning skickas till styrelsemedlemmarna för upp- följning.

Nästa styrelsemöte blir i Anjougården i Skene lördagen 19/10 kl. 11:00. Ronny Johansson åtog sig att boka lokalen.

Arvode för ordnande av styrelsemöte, främst förtäring, fastställdes. Elisabeth förklarade slutligen mötet avslutat. Vi tackar Ulrika, som ordnat en god vårlunch med varmrökt lax och vårens första rabarberpaj.

Kjell-Åke Brorsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.