Klockaregården Fotskäl. Foto: Kjell-Åke Brorsson 2022-05-07

Styrelsens Vårmöte 2022

Lördagen 7 maj samlades vi till årets första styrelsemöte för Släktföreningen Annika och Torkel i Berg. Denna gång i Fotskäls Klockaregård ”Alfreds”, byggd på 1700-talet och belägen nära kyrkan.

Sju styrelsemedlemmar deltog; Ingela Andersson, Elisabeth Bergdahl, Hillevi Blomster, Kjell-Åke Brorsson, Ronny Johansson, Brita Joneskär, Janina Rytterlund (gäst) och Kenneth Rytterlund.

Föreningens ordförande Elisabeth Bergdahl hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Dagordningen godkändes och Kjell-Åke valdes att justera protokollet.

Elisabeth läste upp protokoll nr 82 från föregående styrelsemöte, 2 oktober 2021. Ett exemplar av detta lämnas till Föreningsarkivet i Mark.

Ekonomisk rapport över aktuella tillgångar på konton och kontanter redovisades och godkändes.

Den ekonomiska berättelsen för tiden 1 januari – 31 december 2021 presenterades av ordinarie revisor Ingela. Denna blev godkänd och kommer att lämnas till Föreningsarkivet i Mark.

Några skrivelser hade inte inkommit.

Brita informerade att fotot på Derome järnvägsstation i senaste Medlemsbladet inte är tidsenligt med hennes berättelse. Rätt foto finns däremot i inlägget på släktföreningens hemsida.

Vad gäller Medlemsbladet, som diskuterades, så är det mycket arbete att ta fram detta. Sammanställning och redigering av text och bilder görs av Per och detta tar mycket tid, och han har kanske inte möjlighet att göra detta i fortsättningen. Elisabeth har också mycket arbete inför utskicket, även om hon har ett bra system. Ett alternativ för att underlätta det hela, kan vara att låta tryckeriet även ta över Pers arbete i fortsättningen.

Förslag till artiklar för Medlemsbladet motses mycket gärna och dessa behöver inte vara långa. De får gärna handla om nutiden.

Vad gäller Socialt media/hemsida, så har Fredrik skrivit ett förslag; GDPR policy för Släktföreningen Annika och Torkel i Berg. Kjell-Åke har redogjort för den del som omfattar vårt medlemsregister. Policyn beskriver föreningens hantering av personuppgifter enligt dataskyddslagens krav. Mötet beslöt att fastställa policyn, som publiceras på vår hemsida. Ett ex. av dokumentet lämnas till Föreningsarkivet.

Nästa punkt gällde Medlemsmötet år 2023. Här påtalades först att vid Medlemsmötet 2018, så valdes Ronny och Agneta och en tredje person skulle ha utsetts, detta har inte skett och vi får alla hjälpa till med valberedningens uppdrag. Alla får fundera inför höstens styrelsemöte, om man vill fortsätta sitt uppdrag inom styrelsen. Kenneth Rytterlund meddelande redan nu att han avsäger sig sitt uppdrag för kommande period.

Det blev beslut på att nästa Medlemsmöte kommer att hållas 2023-08-12. Förslag på plats för detta är Mariebergsparken i Kinna, som har de bästa förutsättningarna och ett annat alternativ är Skene Församlingshem. Vad gäller föredrag, så nämndes Föreningen Förläggargårdar i Sjuhärad och Ronny lovade att gå vidare med detta. Som alternativ kollar Hillevi om någon från Marks Härads Släktforskarförening kan ställa upp. Matdelen blir som tidigare via catering – ”Party-bricka”.

Nästa styrelsemöte bestämdes till lördag 8 oktober 2022 i Baskagården i Skene och Ronny lovade att boka. Ingela och Kjell-Åke svarar för maten.

Elisabeth tipsade om en intressant bok Vi knallar i Borås av Ingegerd Tjernberg 1987. Vi vill också påminna om att meddela Fredrik Nilsson om nyfödda, gifta och avlidna, så lägger han in detta på hemsidan. Därefter förklarades mötet avslutat.

Vi besökte sedan Fotskäls kyrka och Maria Mobergs (dotter till Annika och Torkel i Berg) familjegrav på Fotskäls kyrko-gård.

Slutligen vill vi tacka Ronny för en smaklig måltid med köttgryta, potatis mm, och Hillevi, som ombesörjt gott kaffe.

Text och bild: Kjell-Åke Brorsson, Anna-Stina grenen 2022-05-30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.