Mötesdeltagarna samlade i Mariebergsparken. Från vänster: Elisabeth Bergdahl, Ulf Bergdahl, Marie-Louise Karlsson, Anita Svenheden, Gunhild Lindman, Sofia Holmgren, Brita Joneskär, Torbjörn Karlsson, Lars Andersson, Britt Ebbesson, Agneta Bengtsson(skymd), Anders Leifman, Kerstin Norrman, Christer Johansson, Ann-Mari Andersson, Ulrika Johansson, Bengt Blomster, Hillevi Blomster, Sven-Arne Svenheden, Anna-Carin Andersson, Fredrik Nilsson, Kenneth Rytterlund, Kenneth Grankvist, Ulrika Karlsson, Hanna Blomster, Gunilla Gustafsson, Ronny Johansson, Berit Brorsson, Anette Kruse, Berit Johansson, Conny Johansson, Betina Kruse, Katarina Lindqvist.

Släktmötet 11 augusti 2018

Släktföreningen Annika och Torkel i Berg samlades för ordinarie släktmöte den 11 augusti 2018 i Mariebergsparken i Kinna. Detta var åttonde gången, som släktingarna träffades vilket tidigare gjorts 1987, 1989, 1994, 1998, 2003, 2008 och 2013. Vid 11-tiden anlände 38 medlemmar och efter att ha anmält sin ankomst och blivit försedda med namnbricka, serverades de kaffe och fralla. Det blev snart en god stämning och många kära återseenden.

Fotografering

Vid 11,30-tiden var det dags för ett traditionellt släktfoto utomhus i det fina vädret. Ingen hade något att erinra mot att bilder får publiceras på vår hemsida. Många passade på att ta bilder med egen kamera.

Mötesförhandlingar

11,45 var det dags för mötesförhandlingar enligt dagordningen. Föreningens ordförande Elisabeth Bergdahl öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. För att hedra de släktingar som avlidit sedan förra släktmötet, hölls en minnesstund.

Efter fastställande av dagordningen vilket godkändes av mötesdeltagarna vidtog val av mötesfunktionärer. Till ordförande för mötet valdes Ronny Johansson, och till sekreterare Hillevi Blomster. Till protokolljusterare valdes Kjell-Åke Brorsson och Kenneth Rytterlund. Frågan om mötet blivit behörigen utlyst, godkändes. Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse för 2013-2017 godkändes av mötet liksom beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Medlemsavgiften per person blir oförändrad; 75 kronor för 1 år eller 180 kronor för 3 år.

Ny styrelse mm

För den kommande 5-årsperioden valdes ny styrelse, revisorer och valberedning, som på efterföljande styrelsemöte konstituerade sig enligt följande:

OrdförandeElisabeth BergdahlNolAnders-grenen**
Vice ordförandeRonny JohanssonUddevallaAndreas-grenen*
KassörUlrika JohanssonTvååkerMaria-grenen*
SekreterareHillevi BlomsterHajomMaria-grenen**
LedamotKjell-Åke BrorssonKungsbackaAnna Stina-grenen*
LedamotSven-Arne SvenhedenMölndalAnna-grenen**
LedamotFredrik NilssonFotskälMaria-grenen**
ErsättareKenneth RytterlundUddevallaAndreas-grenen*
ErsättareBritta JoneskärAlingsåsAnna-grenen*
ErsättareBritt Ebbesson GöteborgAnna Stina-grenen**
ErsättareMaud Comi AhlbergerMölnlyckeAnnika-grenen**
ErsättareAgneta BengtssonHorredMaria-grenen**
Revisor ordinariePer Bergdahl KungsbackaAnders-grenen**
Revisor ordinarieIngela AnderssonVarbergAnna Stina-grenen*
Revisor ordinarieAnnelie StrömdahlGöteborgAndreas-grenen*
Valberedning smkAgneta BengtssonHorredMaria-grenen*
Valberedning Ronny JohanssonUddevallaAndreas-grenen**
Valberedning Väljs senare enligt godkännande.

*) Nyval **) Omval.

Då det inte fanns några ytterligare frågor, avslutade släktföreningens ordförande Elisabeth Bergdahl mötet med att avtacka avgående styrelseledamöter. Ann-Mari Andersson, som varit föreningens kassör under 5 år och med stort kunnande och engagemang skött föreningens ekonomi. Lola Ahlberger och Håkan Andréen deltog inte på mötet, men kommer att avtackas senare.

Elisabeth tackade medlemsmötets ordförande och för förtroendet att få fortsätta, som ordförande under de kommande 5 åren.

Presentation av hemsidan

Fredrik Nilsson presenterade släktföreningens webbplats, målsättningen med den, hur man hittar på webbplatsen samt diskussion om hur vi kan få in mer innehåll till webbplatsen. Här följer en kort resumé.

Målsättningen med släktföreningens webbplats är att:

  •  Utgöra ett modernt nätverk, för att öka tillgängligheten till släktföreningen Annika och Torkel i Berg.
  • Tillvarata gemensamma släktintressen och kontinuerligt publicera för släktföreningen inlägg och artiklar.
  •  Öka medlemmarnas kännedom om sitt ursprung och därigenom möjliggöra ett ökat intresse för framtida forskning.

Släktföreningens webbplats lanserades för fyra år sedan efter beslut på förra släktmötet. Under denna tid har vi hunnit publicera en hel del material. Just nu har vi mer än 70 publicerade artiklar, 300 bilder och 77 kommentarer på artiklar.

En viktig sida är Kontaktsidan där det finns information hur man kommer i kontakt med föreningen, styrelsen och kontaktpersoner.

I gästboken finns det möjlighet att skriva in korta meddelanden, berättelser eller frågor. Här listas även kommentarer på inlägg.

Under medlemssidor samlar vi material som bara ska vara åtkomligt för medlemmar i släktföreningen. Idag har vi släktmeddelanden med notiser om födda, döda, vigda, etc. i släkten. Det finns också början till ett släktträd utgående från Annika och Torkel.

För att komma åt medlemssidor behöver man först skapa ett medlemskonto för att därefter kunna logga in.

Även om det finns många berättelser och historier om släkten och markbygden så tror vi att det finns mycket mer att berätta om och publicera på vår webbplats. Vi kanske ofta tänker att det skall vara berättelser från långt förr i tiden men minst lika viktigt är att också dokumentera från nutid och närtid. Vi vill gärna få in fler berättelser från er medlemmar. För att underlätta listar vi här fyra bra tekniker som du kan använda.

Intervju: Intervjua en person runt ett ämne som intresserar dig. Var gärna två personer för att lättare kunna anteckna och ställa frågor. Spela in intervjun, t.ex. med ljudinspelning på din ”smartmobil”. Ett bra exempel på intervju-tekniken är inlägget ”Dagny Svensson i Gullberg” där Dagny berättar livfullt om både fest, vardag, arbete och skolgång.

Släkthistoria: Du kanske har en släkthistoria du vill dela med dig av. Ett bra exempel är Oscar Ruderstads berättelse om ”sin mormor och hennes syskon”.

Oscar kände inte till Släktföreningen Annika och Torkel i Berg men hittade intervjun med Dagny i Gullberg där hon nämner Nora och Leander Hultén, föräldrar till Ragnhild som var Oscars mormor. Ett bra exempel på hur värdefullt det är att publicera våra berättelser. Tillbaks fick vi lära känna en ny medlem och fick en fin släkthistoria.

Brev: För inte så länge sedan var brev eller vykort det vanligaste sätt man kommunicerade på när man bodde en bit ifrån varandra. Dessa brev eller vykort innehåller ofta betraktelser både från vardagen och från andra speciella händelser. I ”Brev till Wilma från Gärda” berättar Gärda om sin semesterresa till Lappland men även om vardagshändelser.

Fotografi: Ett fotografi berättar ofta om en speciell händelse, om en tid, om människor och om en plats. Med bara lite kompletterande text kan fotot bli mer tillgängligt för fler personer. Två bra exempel är artiklarna ”Moster Lina fyller 70 år” och ”Alfrida träffar sina barnbarn”.

Vad har du för berättelse du vill dela med dig av? Kontakta oss så hjälper vi dig publicera.

Bussresa i våra fäders fotspår

Vid 12,45-tiden startade en efterfrågad rundtur till några för släkten intressanta historiska platser, där drygt 30 släktingar deltog. Berg Yttre kunde inte besökas p g av svårigheter att nå fram med buss. Först stannade vi vid Näringsbro och for vidare till Gästgivaregården i Skene och platsen där Deragården låg. Sedan vände vi åter till Kinna och Skattegården/Lövås och förbi platsen där Backagården låg. Vi stannade vid Kinna kyrka där ett besök var planerat för att besöka Annika och Torkels gravsten och lägga ner en blomma. På grund av regnoväder gick inte detta, utan fick göras efter släktmötet.

Guider på denna rundtur var styrelsemedlemmarna Agneta Bengtsson, Hillevi Blomster och Ronny Johansson, som alla var väl pålästa och hade mycket intressant att berätta om dessa gårdar och platser.

Tipspromenad

För de som inte deltog i bussresan, fanns möjlighet till en tipspromenad runt hembygdsparken med besök i en forntidsby, som är under uppbyggnad. Temat var ”Kenneths Bitolva” som handlade om våra kära och viktiga bin, som Kenneth Rytterlund kan mycket om. Se frågor och svar i ”Kenneths Bitolva” längre ned.

Middag

Omkring klockan 14,30 serverades en efterlängtad buffé, som bestod av grillad fläskytterfilé, rostbiff, rökt skinka, frukt och grönsaker mm. Därefter blev det kaffe och kaka. Det blev en mycket god och uppskattad middag och rikligt med mat. En eloge till ICA-affären i Horred, som komponerat denna uppskattade måltid.

Vid 16,30-tiden begav sig de flesta hemåt efter en trevlig dag där timmarna gick fort. Många såg fram mot att få träffas på nästa släktmöte om 5 år.

Deltagare vid släktmötet

Anna-grenen
Brita Joneskär
Gunhild Lindman
Anita Svenheden
Sven-Arne Svenheden

Anders-grenen
Elisabeth Bergdahl
Ulf Bergdahl

Andreas-grenen
Berit Johansson
Ronny Johansson
Conny Johansson
Kenneth Rytterlund

Maria-grenen
Agneta Bengtsson
Albin Bengtsson
Bengt Bengtsson
Karl-Johan Bengtsson
Bengt Blomster
Hanna Blomster
Hillevi Blomster
Gunilla Gustafsson
Lennart Gustafsson
Ulrika Johansson
Christer Johansson
Katarina Lindqvist
Anette Kruse
Betina Kruse
Fredrik Nilsson

Anna Stina-grenen
Ann-Mari Andersson
Lars Andersson
Anna-Carin Andersson
Berit Brorsson
Kjell-Åke Brorsson
Britt Ebbesson
Kenneth Granqvist
Sofia Holmgren
Marie-Louise Karlsson
Torbjörn Karlsson
Ulrika Karlsson
Anders Leifman
Kerstin Norrman

Bilder från släktmötet

Mötesdeltagarna samlade i Mariebergsparken. Från vänster: Elisabeth Bergdahl, Ulf Bergdahl, Marie-Louise Karlsson, Anita Svenheden, Gunhild Lindman, Sofia Holmgren, Brita Joneskär, Torbjörn Karlsson, Lars Andersson, Britt Ebbesson, Agneta Bengtsson(skymd), Anders Leifman, Kerstin Norrman, Christer Johansson, Ann-Mari Andersson, Ulrika Johansson, Bengt Blomster, Hillevi Blomster, Sven-Arne Svenheden, Anna-Carin Andersson, Fredrik Nilsson, Kenneth Rytterlund, Kenneth Grankvist, Ulrika Karlsson, Hanna Blomster, Gunilla Gustafsson, Ronny Johansson, Berit Brorsson, Anette Kruse, Berit Johansson, Conny Johansson, Betina Kruse, Katarina Lindqvist.
Mötesdeltagarna samlade i Mariebergsparken. Från vänster: Elisabeth Bergdahl, Ulf Bergdahl, Marie-Louise Karlsson, Anita Svenheden, Gunhild Lindman, Sofia Holmgren, Brita Joneskär, Torbjörn Karlsson, Lars Andersson, Britt Ebbesson, Agneta Bengtsson(skymd), Anders Leifman, Kerstin Norrman, Christer Johansson, Ann-Mari Andersson, Ulrika Johansson, Bengt Blomster, Hillevi Blomster, Sven-Arne Svenheden, Anna-Carin Andersson, Fredrik Nilsson, Kenneth Rytterlund, Kenneth Grankvist, Ulrika Karlsson, Hanna Blomster, Gunilla Gustafsson, Ronny Johansson, Berit Brorsson, Anette Kruse, Berit Johansson, Conny Johansson, Betina Kruse, Katarina Lindqvist.
Vår ordförande Elisabeth Bergdahl Anders-grenen, avtackade avgående kassören Ann-Mari Andersson, Anna Stina-grenen. Kjell-Åke Brorsson och Hillevi Blomster syns i bakgrunden.
Vår ordförande Elisabeth Bergdahl Anders-grenen, avtackade avgående kassören Ann-Mari Andersson, Anna Stina-grenen. Kjell-Åke Brorsson och Hillevi Blomster syns i bakgrunden.
Marie-Louise Karlsson och Lars Andersson, Anna Stina-grenen.
Marie-Louise Karlsson och Lars Andersson, Anna Stina-grenen.
Bengt Bengtsson, Hillevi Blomster och Betina Kruse, Maria-grenen.
Bengt Bengtsson, Hillevi Blomster och Betina Kruse, Maria-grenen.
Sofia Holmgren och Ulrika Karlsson, Anna Stina-grenen.
Sofia Holmgren och Ulrika Karlsson, Anna Stina-grenen.
Katarina Lindqvist, Fredrik Nilsson och Gunilla Gustafsson, Maria-grenen och Britt Ebbesson, Anna Stina-grenen.
Katarina Lindqvist, Fredrik Nilsson och Gunilla Gustafsson, Maria-grenen och Britt Ebbesson, Anna Stina-grenen.
I förgrunden Gunhild Lindman Anna-grenen och Berit Johansson Andreas-grenen.
I förgrunden Gunhild Lindman Anna-grenen och Berit Johansson Andreas-grenen.
Ronny Johansson Andreas-grenen, lägger ner en blomma på Torkel Anderssons familjegrav på Kinna kyrkogård.
Ronny Johansson Andreas-grenen, lägger ner en blomma på Torkel Anderssons familjegrav på Kinna kyrkogård.

 

Kenneths Bitolva

Frågor och svar från Kenneths tipspromenad:

Fråga 1: Vad är biets viktigaste uppgift?
1 samla nektar  x samla pollen  2 pollinera växter.

Fråga 2: Bina sänker vattenhalten i honungen. Varför?
1 för att få in mer honung i kupan  X för att få in pollen i kupan  2 för att honungen inte skall jäsa

Fråga 3: När bina svärmar vad händer då?
1 letar efter honung  x letar efter pollen 2 ca hälften av samhället ger sig av med drottningen

Fråga 4: Bin samlar honung i vaxkakor de byggt. När smälter vaxet?
1  61-64 grader  x  71-74 grader  2  81-84 grader

Fråga 5: Hur varmt är det i kupan där ynglen växer de som senare blir bin?
1  ca 30 grader  x. Ca 35 grader  2  ca 40 grader

Fråga 6: Från början var bin vilda insekter. Var bodde de då?
1  i ett ihåligt träd i skogen  x  jordhål  2  lekstuga

Fråga 7: Vilken vårväxt är viktigast för bina?
1  tussilago  x  snödroppe  2  sälg

Fråga 8: I ett bisamhälle finns det tre olika slags bin: drottning, drönare , arbetsbi. Vilken av dessa finns inte vintertid?
1 drottning  x  drönare  2  arbetsbi

Fråga 9: Vilken av dessa bibostäder är äldst ?
1 trågkupa  x  bistock  2  halmkupa

Fråga 10: Hur lång tid tar det från att ett ägg läggs i en cell tills det blir ett dragbi som hämtar nektar och pollen.
1  ca 30 dygn  x  ca 40 dygn  2 ca 50 dygn

Fråga 11: Vilken av dessa tre sorters honung är svår att slunga?
1  lindhonung  x  ljunghonung  2 klöverhonung

Fråga 12: Det händer att biodlare blåser rök på bina. Vad kallas redskapet?
1  ångmaskin  x  rökmaskin  2  Rökpust

Rätt svar: 2,2,2,1,x,1,2,x,x,x,x,2


Ett stort tack till alla som hjälpt till med planeringen av detta möte, bussresan, inhandlat förnödenheter, bakat, dukat och iordningställt lokalen!

Text: Kjell-Åke Brorsson och Fredrik Nilsson.
Bilder: Kjell-Åke Brorsson och Ronny Johansson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.